Zajęcia dodatkowe (opłacane przez organ prowadzący)

Rytmika

Grupa dzieci 5-6 letnich i 6-letnich 1 x w tygodniu /wtorek/ po 30 min. W ciągu całego roku wprowadzane są piosenki tematycznie związane z planem pracy nauczyciela, aktualną porą roku czy nadchodzącym świętem. Cykl zajęć umuzykalniających ma na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki. Podczas zajęć rytmicznych dzieci mają organizowane zabawy ruchowe oraz mają możliwość gry na instrumentach. Ćwiczenia muzyczno - ruchowe odbywają się z akompaniamentem instrumentu klawiszowego.

Zajęcia obowiązkowe wynikające z podstawy programowej

Język angielski

W każdej grupie wiekowej /w poniedziałek i we środę/ w ilości czasowej zgodnie ze statutem przedszkola.

Katecheza

W grupie dzieci 5-6 letnich i 6 letnich za zgodą rodziców 2x w tygodniu po 30 min. (środa i czwartek).