Zajęcia dodatkowe (opłacane przez organ prowadzący)

Rytmika

Obie grupy pięciolatków i sześciolatki 1x w tygodniu (poniedziałek) po 30 min. W ciągu całego roku wprowadzane są piosenki tematycznie związane z planem pracy nauczyciela, aktualną porą roku czy nadchodzącym świętem. Cykl zajęć umuzykalniających ma na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki. Podczas zajęć rytmicznych dzieci mają organizowane zabawy ruchowe oraz mają możliwość gry na instrumentach. Ćwiczenia muzyczno - ruchowe odbywają się z akompaniamentem instrumentu klawiszowego.

Pływanie

Dla dzieci sześcioletnich 1 x w tygodniu (wtorek 16:00-16:45).

Zajęcia obowiązkowe wynikające z podstawy programowej

Język angielski

W każdej grupie wiekowej w ilości czasowej zgodnie ze statutem przedszkola.

Katecheza

W grupie dzieci sześcioletnich za zgodą rodziców 2x w tygodniu po 30 min. (poniedziałek i wtorek).