Zasady rekrutacji

Informujemy, że REKRUTACJA do naszego przedszkola dla "NOWYCH" dzieci, rozpocznie się 28 lutego 2020 roku o godzinie 16.00 i będzie trwała do 16 marca 2020 roku do godz. 16.00.

W tym roku rekrutacja będzie się odbywać DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, na stronie: https://naborp-kandydat.innowacyjny.tarnobrzeg.pl/tarnobrzeg

Od 2 marca od godz. 8.00 do 19 marca do godz. 12.00 złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzajcych spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Uwaga:
1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poœwiadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu wskazanym na liście preferencji.

2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu pierwszej pozycji na liście preferencji.

Do pobrania:

Serdecznie zapraszamy!
Bogumiła Wysocka
dyrektor Przedszkola Nr 3
im. Stanisława Jachowicza
w Tarnobrzegu

W załączeniu: