Misja naszego przedszkola

Priorytetem przedszkola jest zaszczepianie u dzieci umiłowania do literatury oraz pielęgnowanie tradycji zgodnie ze słowami Stanisława Jachowicza

"Kto smakuje w nauce, do serca ją bierze,
temu ja nowe bajki przynoszę w ofierze".

Przedszkole, dzięki patronowi /rodem z Tarnobrzega/ i historii /ponad 100 lat istnienia ochronki i przedszkola/ jest ściśle związane z regionem oraz jego bogatą historią i tradycją. Naszym zamierzeniem jest pracować z dziećmi tak, by znały swoje "korzenie" i były z nich dumne. W trosce o prawidłowy rozwój małego dziecka dbamy o to, aby umiejętności przyswajały również poprzez zabawy /manipulacyjne, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne, ruchowe/. Wiele radości dają dzieciom "stare i nowe zabawy podwórkowe", które w swej prostocie pozwalają wracać do zabaw rodziców i dziadków.. Działalność dydaktyczno - wychowawczą opieramy na zasadzie partnerstwa w stosunku do dzieci i rodziców. W myśl zasady "Każdy dzień w przedszkolu może być ciekawy" prowadzimy różnorodne zajęcia dostarczające dzieciom bodźców do szeroko rozumianej aktywności. Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzone są w oparciu o program wydawnictwa MAC edukacja "Nasze Przedszkole" Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej. Program ten otrzymał wyróżnienie od Kapituły II edycji konkursu na najlepsze programy wychowania przedszkolnego. Nauczyciele w pracy z dziećmi wykorzystują również programy autorskie: adaptacyjne, zdrowotne, promocji przedszkola, edukacji regionalnej i aktywizacji rodziców oraz innowację pedagogiczną "Książka przyjacielem dziecka". Pracę wychowawczo - dydaktyczną z dziećmi organizujemy w oparciu o roczny plan oraz koncepcję pracy przedszkola. Nauczyciele opracowują miesięczne plany pracy, w których uwzględniają zajęcia organizowane z dziećmi, zabawy, spacery, wycieczki, pracę indywidualną z dzieckiem, kontakty z rodzicami. Dbamy o zalecane proporcje zagospodarowania przeznaczenia czasu na zabawę, zajęcia dydaktyczne, czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, spacery, wycieczki, zajęcia ruchowe, prace porządkowe i gospodarcze.