Przedszkole Nr 3 im. St. Jachowicza
PRZEDSZKOLEM PROMUJĄCYM ZDROWIE

Dzieciństwo jest tym okresem w życiu człowieka, w którym kształtują się postawy określające obecne i późniejsze działania człowieka - również te dotyczące zdrowia. Przedszkole może mieć ogromny wpływ na kształtowanie się tych postaw, dlatego bardzo ważne jest, co oferuje dziecku w zakresie edukacji zdrowotnej. Poczynania wychowawcze powinny zmierzać do wdrażania dzieci już od najmłodszych lat do takiego stylu życia, który wzmacnia i pomnaża zdrowie. Dlatego mając to na uwadze nasze przedszkole w kwietniu 2011r. przystąpiło do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Przedszkole posiada własny program z edukacji zdrowotnej "Aby zdrowym być" i każdego roku planuje jedno zadanie promocji zdrowia do rocznego planu pracy. Wszystkie nauczycielki realizują lub czuwają nad realizacją zadań z edukacji zdrowotnej.

Nasze przedszkole po rozpatrzeniu wniosku i dokonaniu oceny przez Zespół ds. Szkól Promujących Zdrowie w dniu 27 marca 2012 roku uzyskało certyfikat rejonowy Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
To wyróżnienie dodało nam dumy i siły do dalszej realizacji zaplanowanych zadań na przyszłe lata.

Na podstawie obserwacji, rozmów z rodzicami i ankiety ustaliliśmy, że głównym problemem nurtującym rodziców był stan zdrowia przedszkolaków, niestety coraz bardziej pogarszający się w sferze aktywności ruchowej oraz nawyków żywieniowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców postanowiliśmy podjąć oddziaływania na zdrowie naszych wychowanków w sensie jego poprawy i utrzymania w celu osiągnięcia całkowitego dobrego stanu fizycznego, psychicznego i społecznego. Zaplanowaliśmy i realizowaliśmy między innymi następujące zadania:

Rok 2011/2012 Zdrowe odżywianie

 • Jesienne pikniki w ogrodzie przedszkolnym, promujące zdrowe odżywianie.
 • Spotkanie z dietetykiem-pogadanka na temat prawidłowej diety.
 • Międzyprzedszkolny turniej wiedzy o zdrowiu.
 • Konkurs plastyczny dla dzieci wraz z rodzicami pt.: "Piramida zdrowia".
 • Przedstawienie teatralne "Zdrowy Czerwony Kapturek" dla wszystkich grup w wykonaniu nauczycielek.
 • Zajęcia integracyjne z dziećmi z zaprzyjaźnionego przedszkola "Wiosenne kanapki".
 • Wycieczki do warzywniaka, piekarni.

Rok 2012/2013 Ruch i rekreacja

 • Spotkanie ze specjalistą od gimnastyki korekcyjnej.
 • "Mini olimpiada przedszkolna z zaprzyjaźnionym przedszkolem".
 • Wykorzystywanie aktywizujących metod Weroniki Sherborne czy P. Dennisona.
 • Spotkanie z pediatrą.
 • Zajęcia otwarte dla rodziców pt.: "Zdobywamy sprawność fizyczną".
 • Sportowy Dzień Dziecka- zawody międzygrupowe.
 • Udział w corocznym Biegu Siarkowca.
 • Spartakiada dla całych rodzin w hali sportowej OSiR.
 • Wycieczki Kolbuszowej i Kurozwęk.

Rok 2013/2014 Bezpieczeństwo

 • Międzygrupowy konkurs plastyczno-techniczny "Budujemy miasto"- makieta.
 • Cykliczne spotkania z przedstawicielami policji, straży miejskiej, straży pożarnej.
 • Wycieczka do miasteczka ruchu drogowego.
 • Wizyta przedstawicieli PKP z kampanią "Bezpieczny przejazd".
 • Udział starszych grup przedszkolnych w Dniach Ratownictwa Medycznego.
 • Wycieczka do Remizy Państwowej Straży Pożarnej.
 • Międzygrupowy konkurs "Bezpieczny przedszkolak".
 • Teatrzyk pt.: "Komisarz Bryś".

Rok 2014/2015 Nawyki higieniczne

 • Nawiązanie współpracy z instytucjami lokalnymi PCK, SANEPID wspierającymi realizację zadań programu promocji zdrowia w przedszkolu.
 • Zaproszenie do przedszkola pielęgniarki lub lakarza- pogadanka na temat higienicznych nawyków wzbogacona historyjkami obrazkowymi.
 • Konkurs plastyczny dla dzieci wraz z rodzicami- wykonanie plakatu o walce z próchnicą.
 • Zorganizowanie przedstawienia teatralnego w wykonaniu sześciolatków dla wszystkich grup pt.: "Kukuryku na ręczniku".
 • Spotkanie ze stomatologiem lub wizyta w gabinecie stomatologicznym.
 • Teatrzyk dla dzieci w wykonaniu nauczycielek pt.: "Czystość to zdrowie.
 • Międzygrupowy quiz wiedzy o zdrowiu.