Boże Narodzenie w ochronce rok 1948

BOŻE NARODZENIE W OCHRONCE - 1948 rok

A wszystko zaczęło się od ochronki...

Jesteśmy pierwszym, najstarszym przedszkolem w mieście.

W 1905 roku z inicjatywy doktora powiatowego, pana Momidłowskiego, który ubolewał nad dziećmi wałęsającymi się po ulicach, przy wsparciu ówczesnego proboszcza parafii Miechocin - Antoniego Rychela, 24 listopada 1905 roku powołano ochronkę. Prowadziły ją siostry ze Zgromadzenia Służebniczek Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy wspomagane przez Towarzystwo Opieki Nad Dziećmi. Ochronka nosiła imię Stanisława Jachowicza, bajkopisarza i przyjaciela najmłodszych, rodem z Tarnobrzega. Siostry dobrze wywiązywały się z obowiązków wychowawczych i administracyjnych. Hrabina Zofia Tarnowska często odwiedzała dzieci i przywoziła im prezenty. Pan Momidłowski opuszczając Tarnobrzeg w 1914 roku był spokojny o los ochronki. II wojna światowa przerwała dobrą passę, zaś po jej zakończeniu zlikwidowano Towarzystwo Opieki Nad Dziećmi a ochronkę przekształcono na Przedszkole im. Stanisława Jachowicza.

Zdjęcię z 1964 roku

MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU - 1964 rok

Kolejna zmiana związana była z wyrugowaniem patrona z nazwy przedszkola i dodaniem określenia, państwowe" a pieczę nad nim przejął Wydział Oświaty. Do 1964 roku placówką kierowała pani Zofia Ciupińska a od 1968 roku pani Aniela Piotrowicz. W 1972 roku ,,stare" przedszkole przeniesione zostało do nowego budynku przy ulicy Zawadzkiego a obecnie Dekutowskiego 2. Ten okres wspomina pani Piotrowicz jako czas wielkiego zaangażowania rodziców w życie placówki. Byli oni bardzo pomocni przy układaniu chodników, sadzeniu drzewek, malowaniu ścian, organizowali też wiele wycieczek. W 1974 roku kierownictwo przedszkola objęła pani Zofia Głowala, a w 1978 roku kierowniczką a później dyrektorem została pani Julia Lis. W 1984 roku dzięki Jej inicjatywie przedszkole ponownie otrzymało imię Stanisława Jachowicza i kultywuje wartości płynące z utworów patrona do dziś. Od 2001 roku funkcję dyrektora sprawuje pani Bogumiła Wysocka.