Kadrę pedagogiczną tworzą doświadczeni nauczyciele o doskonałym przygotowaniu zawodowym. Systematycznie doskonalą swoje umiejętności zgodnie z nowymi trendami w pedagogice, by sprostać nowym wyzwaniom i potrzebom dzieci.

Nauczyciele chętnie dzielą się wiedzą i umiejętnościami, prowadząc zajęcia koleżeńskie, zajęcia otwarte dla rodziców oraz praktyki studenckie. Takie sytuacje są okazją do wymiany spostrzeżeń, wpływają mobilizująco na zespół, podnoszą poziom nauczania i wychowania.

DYREKTOR:

mgr Bogumiła Wysocka - nauczyciel dyplomowany

GRONO PEDAGOGICZNE:

mgr Bożena Dryka - nauczyciel dyplomowany
mgr Grażyna Grzywacz - nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Kawalec - nauczyciel dyplomowany
mgr Halina Pałasz - nauczyciel dyplomowany
mgr Monika Szymańska - nauczyciel dyplomowany
mgr Renata Zioło - nauczyciel dyplomowany
mgr Beata Urbaniak - nauczyciel dyplomowany (j.angielski)
mgr Piotr Kopeć - nauczyciel kontraktowy (katecheza)
mgr Agnieszka Rutyna - nauczyciel kontraktowy
mgr Agnieszka Nakielska-Dydo - nauczyciel dyplomowany (logopeda)

Personel obsługowy dba o stronę techniczną placówki:

p. Teresa Dryka, p. Krysia Nitek i p. Bożena Kurzępa przyrządzają smaczne posiłki
p. Stasia Kucharczyk, p. Agnieszka Tylutki, p. Krystyna Łubiarz i p. Elżbieta Kozieł dbają o czystość pomieszczeń
p. Bogdan Szmit potrafi naprawić wszystko co zepsuje się w przedszkolu
p. Małgorzata Kłosowska pomaga w grupie 3 latków
p. Lucyna Buczek planuje zakupy żywności i środków czystości
p. Bogumiła Wysocka kieruje całością zespołu i sprawuje nadzór pedagogiczny