UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKICH AKCJACH, CERTYFIKATY

 • Udział w akcji UNICEFU w związku z 30 rocznicą uchwalenia Konwencji o prawach dziecka (20 listopada 2019). Celem akcji było uświadomienie dorosłym, iż każde dziecko posiada swoje prawa, które należy przestrzegać i respektować.
 • Kubusiowi Przyjaciele Natury - proekologiczna edukacja dzieci. Dzięki udziałowi w akcji dzieci uczyły się troszczyć o środowisko naturalne, poznawały podstawowe zasady ekologii i dowiedziały się dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznały korzyści płynące z ruchu.
 • Udział w akcji Góra Grosza. Celem, na który zbierane były drobne monety była pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji było działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.
 • Udział w akcji charytatywnej "Misie ratownisie – podziel się pluszakiem", zbiórka pluszowych maskotek dla dzieci poszkodowanych w wypadkach.
 • Ogólnopolska akcja edukacyjna "Dzieci uczą rodziców". Celem akcji było zwiększenie poziomu bezpieczenstwa wśród najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych czy promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy, które były przedmiotem zajęć.
 • Udział w projekcie "Razem chronmy nasze powietrze". Poprzez uczestnictwo w anty smogowym happeningu "Tarnobrzeg kocha dzieci - Tarnobrzeg nie pali śmieci" - dzieci manifestowały swoją solidarność w sprawie dbałości o jakość powietrza. Projekt "Razem chronmy nasze powietrze" miał na celu podniesienie świadomości dzieci na temat zródeł zanieczyszczenia powietrza oraz jego wpływu na stan naszego zdrowia.
 • Udział w kampanii spolecznej "Cała Polska czyta dzieciom", Celem kampanii jest uświadamianie dorosłym znaczenia głośnego czytania dziecku dla jego rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego,
 • udział w projekcie "Dzieciństwo bez próchnicy". Celem projektu jest edukacja stomatologiczna, a także objęcie ich profilaktyką stomatologiczną. To właśnie od postawy dorosłych: rodziców, opiekunów nauczycieli i wychowawców oraz personelu medycznego zależy stan zdrowia jamy ustnej najmłodszych. W ramach projektu będą promowane zachowania prozdrowotne oraz profilaktyka chorób jamy ustnej u dzieci,
 • XI 2013 -udział w III edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowtnej „Akademia Aquafresh”,
 • udział w V edycji ogólnopolskiej akcji pod patronatem MEN „Zboża zjadamy, energię z nich mamy”,
 • realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas” - profilaktyka antytytoniowa w grupie 6 latków.
 • udział w IX edycji Akademii Zdrowego Przedszkolaka „Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy”,
 • udział ogólnopolskim konkursie ekologicznym dla przedszkoli pod patronatem Ministra Środowiska R.P. pt.„Drugie życie smieci”,
 • przedszkole otrzymalo certyfikat za realizację programu IV edycji Piramidy Żywienia Przedszkolaka „Podróż do mlecznej krainy”,
 • certyfikat za udział w VII edycji Akademii Zdrowego Przedszkolaka ”Przedszkolak bezpieczny w środowisku”.