UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKICH AKCJACH, CERTYFIKATY

  • udział w kampanii spolecznej "Cała Polska czyta dzieciom", Celem kampanii jest u¶wiadamianie dorosłym znaczenia gło¶nego czytania dziecku dla jego rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego,
  • udział w projekcie "Dzieciństwo bez próchnicy". Celem projektu jest edukacja stomatologiczna, a także objęcie ich profilaktyk± stomatologiczn±. To wła¶nie od postawy dorosłych: rodziców, opiekunów nauczycieli i wychowawców oraz personelu medycznego zależy stan zdrowia jamy ustnej najmłodszych. W ramach projektu będ± promowane zachowania prozdrowotne oraz profilaktyka chorób jamy ustnej u dzieci,
  • XI 2013 -udział w III edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowtnej „Akademia Aquafresh”,
  • udział w V edycji ogólnopolskiej akcji pod patronatem MEN „Zboża zjadamy, energię z nich mamy”,
  • realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas” - profilaktyka antytytoniowa w grupie 6 latków.
  • udział w IX edycji Akademii Zdrowego Przedszkolaka „Odporno¶ć wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy”,
  • udział ogólnopolskim konkursie ekologicznym dla przedszkoli pod patronatem Ministra ¦rodowiska R.P. pt.„Drugie życie smieci”,
  • przedszkole otrzymalo certyfikat za realizację programu IV edycji Piramidy Żywienia Przedszkolaka „Podróż do mlecznej krainy”,
  • certyfikat za udział w VII edycji Akademii Zdrowego Przedszkolaka”Przedszkolak bezpieczny w ¶rodowisku”.